Thạch túi KAZOO nhiều vị 390gr

Thạch túi KAZOO nhiều vị 390gr

Túi tổng hợp các vị: Dâu, Dứa, Xoài, Dừa, Cam, Vải, Khoai môn

Quy cách 390gr: 12 túi/thùng

Quy cách 900gr: 6 túi/thùng

Đối tác & Khách hàng